среда, 25 мая 2016 г.

Stawianie ploty z PCV na ogrodzenie i furtę ze sztachetek nie zada pozwolenia na budowę oraz komunikowania tego faktu starostwu powiatowemu poza kilkoma przypadkami.

Projekotwanie balaski z plastiku na plot i bramkę sztachetowa nie potrzebuje zezwolenia na to oraz sygnalizowania tego faktu do urzędu nie licząc szczególnych przypadków.

Ogrodzenia z Winylu na plot i furtę ze sztachetek nie przekraczające wysokości 2,2 m wznoszone miedzy dwoma sąsiadującymi działkami nie zadają żadnych formalności urzędowych. Tyczy się to również ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń blisko dróg prywatnych i wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy ploty plastykowe na plot i bramę ze sztachet dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia powinno zawierać gatunek ogrodzenia, procedurę zrealizowania jego instalacji a także planowany dzień zapoczątkowania budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia powinno się dodać deklaracje o prawie do zarządzania nieruchomością w zamysłach budowlanych i jeżeli jest to potrzebne przez starostwo zarys ogrodzenia.

Nieraz do stawiania balustrady plastykowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachet potrzebne są uzupełniające uzgodnienia tj. np. akceptacja zarządcy drogi na lokalizacje wjazdu.

Stawianie ogrodzenia można rozpocząć po 30 dniach od czasu zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie uprzednio sprzeciwu. Protest może powstać w sytuacji, jak projektowane balustrady z plastiku na plot i bramę sztachetowa jest niekompatybilne z określeniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej drogi. W sytuacji jak proponowane plotki PVC na ogrodzenie i bramkę sztachetowaprzypadkiem może grozić bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. poprzez utrudnianie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać zdobycia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu jest ważne przez 2 lata. Brak przystąpienia do prac przez ów czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w przypadku ochoty postawienia ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий